SKAPA Utvecklingspris

SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Förutom det nationella stipendiet på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

Utdelning av priset sker i Stockholm i november.

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare. Prisets huvudsyfte är att uppmärksamma innovatörer och deras påverkan på samhällsekonomin.

Vilka kan tävla om priset och på vilka grunder?
Ansökan ska göras av idégivaren.

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast för två år sedan och ska finnas på marknaden senast nästa år. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Urvalsprocess i två steg
En regional jury som sätts samman av de regionala Almi-bolagen, i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen utser en kandidat från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater).

Därefter tar en nationell jury fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnarna presenteras i Stockholm i november.