Skapa-priser 2017
Björn Garplind och Anders Friberg från Östergötlands län vinnare av SKAPA-priset 2017

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Samhällets kostnader för fuktrelaterade skador i byggnader är höga och kan förväntas öka i takt med ökat byggande, snabbare byggtakt, prispress och mer komplexa konstruktioner. Metoden kan drastiskt minska kostnader för fastighetsägare, försäkringsbolag och samhället i övrigt för uppkomna skador. Det kan dessutom leda till kvalitetsförbättring i branschen och minska människors oro över att bo i sjuka hus säger Minoo Akhtarzand ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Västmanlands län och djupt engagerad i innovationsfrågor.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA-priset, är innovatörerna Björn Garplind och Anders Friberg från Östergötlands län. De har utvecklat passiva tunna fuktsensorer med tillhörande handskanner och datalagring i molnet och funktioner som möjliggör avläsning av relativ fuktighet inuti konstruktioner utan förstörande åtgärder och fick ta emot årets SKAPA-pris på 500 000 kr från Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand under SKAPA Innovationsgala som arrangerades på Tekniska Muséet den 9 november.

Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1987-1998, ”SKAPA-priset för unga innovatörer”. Första pris, på 100 000 kr, delades ut till Måns Jarlskog från Skåne län för hans metod ”VULTUS” för att optimera spridning av gödsel och växtskydd.

Läs mer här om samtliga pristagare

2017 års SKAPA länsvinnare
I alla län har en regional länsprisutdelning hållits där landshövdingen, det regionala Almi Företagspartner och lokala uppfinnarföreningar deltagit. Almi Företagspartner delar ut ett regionalt pris på 15 000 till alla länsvinnare.

Länsvinnarna 2017 för SKAPA-priset hittar du här.
Länsvinnarna 2017 för SKAPA-priset för unga innovatörer hittar du här. 

På eftermiddagen 9 november fick vi lyssna på spännande presentationer på SKAPA-scenen på mässan Eget Företag

Ett trettiotal länsvinnare gjorde korta presentationer av sina spännande idéer. De bedömdes av panel bestående av: Emil Svallingsson Hello Studio, Sara Ek Stockholmsmässan och Susanne Nilsson KTH. Panelen gav direkt en återkoppling på presentationen dels avseende innehållet - hur bra de tyckte att idén är, dels själva framförandet.

Moderator var Björn Florman, Stockholmsmässan.

Den bästa presentation, som hölls av Matilda och Camilla Sandberg från Värmlands län, belönades med 3 000 under Innovationsgalan på kvällen. De  fick också köra sin pitch för de cirka 170 galadeltagarna.

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83,