SKAPA 2018

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda och att svensk textilindustri ligger i framkant, säger Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand.

Coloreel Embroline, som innovationen kallas revolutionerar de tekniska möjligheterna för industriell brodyr. Innovationen kortar produktionstider och ger möjlighet att brodera i exakta färger. Dessutom blir det nu för första gången möjligt att i brodyr återge färggradienter, säger Stiftelsen SKAPAs ordförande tillika landshövding i Västmanlands län Minoo Akhtarzand med djupt engagemang i innovationsfrågor.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA-priset, är innovatören Joakim Staberg från Jönköpings län.  

Han har utvecklat en teknik med vilken man kan få en snabb och högkvalitativ infärgning av en textil tråd samtidigt som tråden används för brodyr i produktion. Joakim Staberg fick ta emot årets SKAPA-pris på 500 000 kr från uppfinnaren Håkan Lans på SKAPA Innovationsgala som arrangerades på Stockholmsmässan den 8 november.

 Vidare utdelades två hedersomnämnanden och 25 000 var till:

Torbjörn Lindwall, Norrbottens län för hans GemPen som ger möjlighet att identifiera och bedöma äktheten hos ädelstenar direkt på plats.

Per Edvall, Jämtlands län för hans svängbara redskapsfäste för hjul- och grävlastare.

 

Stiftelsen SKAPA delade också ut ”SKAPA-priset för unga innovatörer”.

Ahmed Mireé från Jönköpings län fick förstapriset, på 125 000 kr ut för ”E-Z Pin” som är en sprint, som inte kläms fast och därmed underlättar användningen av handbrandsläckare.

Josefin Persson, Erik Söderby och Tobias Hultqvist från Östergötlands län fick andrapriset på 75 000 kr för ”Vimur” - Modulär inredningsprodukt med integrerad odlingsteknologi.

André Francois från Kronobergs län fick tredjepriset på 50 000 kr för ”Happy at Work” - Digitalt verktyg för att mäta medarbetarhälsa.

Läs mer här om samtliga pristagare

2018 års SKAPA länsvinnare
I alla län har en länsprisutdelning hållits där landshövdingen delat ut priserna och länsvinnarna, den länsadministrationsansvariga, det regionala Almi Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra deltagit. Agne Johanssons Minnesfond delade ut 10 000 kr till alla länsvinnare av SKAPA-priset och Siftelsen SKAPA delade ut 10 000 kr till alla länsvinbnare av SKAPA-priset för unga innovatörer.

Länsvinnarna 2018 för SKAPA-priset hittar du här.
Länsvinnarna 2018 för SKAPA-priset för unga innovatörer hittar du här. 

På eftermiddagen 8 november fick vi lyssna på spännande presentationer på SKAPA-scenen på mässan Eget Företag

Ett trettiotal länsvinnare gjorde korta presentationer av sina spännande idéer. De bedömdes av panel bestående av: Louise Felldin, Rise, och Sara Ek, Stockholmsmässan. Panelen gav direkt en återkoppling på presentationen dels avseende innehållet - hur bra de tyckte att idén är, dels själva framförandet.

Moderator var Björn Florman, Stockholmsmässan.

Den bästa presentationen hölls av Ahmed Mireé från Jönköpings län som belönades med 3 000 under Innovationsgalan på kvällen. Han  fick också köra sin pitch för de cirka 160 galadeltagarna.

Agne Johanssons Minnesfond delade också ut priser till tre av Svenska Uppfinnareföreningens medlemsföreningar som deltagit i SKAPAs juryarbete i tre län enligt följande kriterier: Störst relativ ökning av antalet ansökningar, någon av de nationella vinnarna kommer från länet och förra årets länsvinnare har lyckats kommersiellt.
Vinnare 2018 var:
Finnvedens Uppfinnarförening fick 25 000 kr
SUF Östergötland fick 15 000 kr
Möckeln innovation fick 10 000 kr.

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83,