SKAPAs priser

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.

 

SKAPA-priset 

Det nationella SKAPA-priset är på 550 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare. Dessutom får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond samt diplom. Fler regionala priser kan förekomma. Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

SKAPA-talang för unga innovatörer

För dig som är högst 30 år, född mellan 1989 och 1999.

En fjärdedel av de närmare 60 000 nyregistrerade företagen under 2009 startades av personer under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-talang för unga innovatörer.

– Vi vill nå unga innovatörer/uppfinnare som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Syftet med SKAPA-talang för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla som är högst 30 år, födda mellan 1988 och 1999, har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor som kan delas på högst tre personer. Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden. Dessutom får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor från Stiftelsen SKAPA samt diplom.

VINNOVA står bakom SKAPA-talang för unga innovatörer.

Utdelning

Utdelning av priset sker i Stockholm den 14 november 2019. Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare. Prisets huvudsyfte är att uppmärksamma innovatörer/uppfinnare och deras påverkan på samhällsekonomin.

Vilka kan tävla om priset och på vilka grunder?

Den som söker eller blir nominerad ska var den vars idé ska bedömas. Man kan alltså inte söka på någon annans idé utan det är sökandens bidrag som ska bedömas..

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast för två år sedan och ska finnas på marknaden senast nästa år. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Urvalsprocess i två steg

Först väljer en länsjury som sätts samman av den länsjuryansvariga i länet en kandidat till vardera SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Länsjuryn består av personer från regionala organisationer såsom Almi Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra organisationer som arbetar med innovationer i länet,

Därefter tar en nationell jury fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnarna presenteras i Stockholm i november.

 

SKAPA förebild till minne av Leffe Smith på 100 000 kr

Ett nationellt pris som delas ut på SKAPA Innovationsgala den 14 november 2019.

Ett pris till en person som kan se runt hörn och får det att hända samt varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören.

Agne Johanssons Minnesfond delar ut utmärkelser till tre av Svenska Uppfinnareföreningens medlemsföreningar som deltagit i SKAPAs juryarbete i tre län enligt följande kriterier: Störst relativ ökning av antalet ansökningar, någon av de nationella vinnarna kommer från länet och förra årets länsvinnare har lyckats kommersiellt.
Vinnare 2018 var:
Finnvedens Uppfinnarförening fick 25 000 kr
SUF Östergötland fick 15 000 kr
Möckeln innovation fick 10 000 kr.

Pris för bästa pitch
På SKAPA Innovationsgala delas ett pris ut till den bästa pitchen som gjorts tidigare samma dag.,