Pristagarna har under senare år kommit från vitt skilda branscher och från olika håll i landet. Skapapriset är i särklass Sveriges mest spridda innovationspris, vilket gör att vinnaren med gott samvete kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Inget annat pris i Sverige kan mäta sig med Skapapriset beträffande bidrag och engagemang från hela Sverige.