Styrelsen för Stiftelsen SKAPA

Styrelsens ordförande: Landshövding Minoo Akhtarzand

Ledamöter:
Maroun Aroun, ALMI Företagspartner AB
Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond        
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Darja Isaksson, GD VINNOVA
Göran Lundwall, VD Almi Företagspartner, Moderbolaget
Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond  
Anneli Schöldström , Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
Peter Strömbäck, GD Patent- och registreringsverket