Ansökan SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith

Priset tilldelas en person vars insats varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång, men som inte är entreprenören. En person vars driv, kunskap och prestigelösa arbetsmoral varit essentiell för projektets framgång. Syftet är att prisa hjältarna bakom kulissen. Personer utan vars outtröttliga engagemang och driv i en utvecklingsprocess inte hade varit möjlig.

Ansökan för 2024 stängs 15/9 2024.