Sveriges största innovationspris

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.


Våra priser:

Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får ett diplom men i år 2024 inga pengar, sedan nationellt. 
Lokala prispengar kan tillkomma.


500 000 kronor

Delas ut till den person, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset har delats ut varje år sedan 1986 och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer.

Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 kronor, sedan nationellt.Priset är nationellt och delades ut på SKAPA Innovationsgala 2019 för första gången.

SKAPA-accelerationsstipendium

till minne av Agne Johansson

250 000 kronor

SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson är ett stipendium som initierats av Agne Johansson Minnesfond. Stipendiet syftar till att vidareutveckla och kommersialisera nyskapande produkt eller tjänst. Lösningarna ska tydligt bidra till en väldefinierad utmaning som har potential att skalas upp och spridas. De globala målen i Agenda 2030 ska beaktas och ska för produkten eller tjänsten tydligt definieras. Stipendiet kommer att delas ut till en av dem som tidigare, efter 2016, har vunnit SKAPAs länspris och/eller har vunnit Stockholms stads innovationsstipendium.

 Priset är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsmingel i år för första gången.

SKAPA-accelerationsstipendium

för kvinnor till minne av Margareta Andersson 

250 000 kronor

SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson är ett stipendium som initierats av Agne Johansson Minnesfond. Stipendiet syftar till att stödja kvinnliga innovatörer som har ett projekt (en tjänst eller en produkt) som nyligen kommit ut på marknaden och som behöver stöd för att växla upp sin affär genom utveckling och kommersialisering av nyskapande produkt eller tjänst. Lösningarna ska tydligt bidra till en väldefinierad utmaning som har potential att skalas upp och spridas. De globala målen i Agenda 2030 ska beaktas och ska för produkten eller tjänsten tydligt definieras.

Priset är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsmingel i år för första gången.

Se videos nedan om SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson och SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson.

Vinnare & mingel 2023

Vi arbetar med Stiftelsen SKAPA