Nominering för SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus 2024

Nominering ska skickas in senast 1/8 2024

Priset riktar sig till journalister, författare, forskare och engagerade personer (eldsjälar) som självständigt har valt att beskriva en utveckling eller händelse, uppfinnare eller uppfinningar som berör samhället på olika sätt, samt att driva dessa frågor genom publicering med syftet att öka och sprida kunskapen i samhället samt skapa utveckling, utmaning eller debatt.

Prissumman är 100 000 kronor    

Det nomineringsformulär som ligger här på webbsidan ska användas. Läs noga igenom dessa anvisningar innan du börjar fylla i formuläret.

Formuläret gäller för SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk ”*” och om du missat något märker du när du går till ”Skicka”.

Ansökan skickas av Stiftelsen SKAPA vidare till SKAPAs beredningsgrupp för SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus.

Beslutsprocessen ser ut så här:

Beredning sker i en beredningsgrupp bestående av Romanusfondens styrelse samt Björn Florman som representerar Stiftelsen Skapa. Beredningsgruppen presenterar en kortlista för Stiftelsens Skapas styrelse/nationella jury som fattar det slutliga beslutet. Ansökan görs via det ansökningsformulär som ligger här på webbsidan.

  • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en beredningsgrupp
  • Beredningsgruppen diskuterar gemensamt resultatet av de i gruppen individuellt utförda bedömningarna och lämnar några rangordnade förslag till vinnare.
  • Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar till priset.
  • Stiftelsen SKAPAs nationella jury, som utgörs av styrelsen för stiftelsen, fattar beslut om vilken sökande som blir årets vinnare.

Vem som blir vinnare meddelas på SKAPA Innovationsgala den 14 november på kvällen i Stockholm.

Beslutet kan inte överklagas.

Bedömningskriterier

Det publicerade materialet skall bedömas med utgångspunkt från:

- publikationens allmängiltighet (berör många eller berör viktiga principer)

- publikationens förmåga att fånga intresset hos läsare eller publik för uppfinnandets betingelser

- publikationens originalitet (gärna inte tidigare känt)

- har publikationen fått några effekter i samhället till exempel motioner i region och riksdag.

Med publikation menas debattartikel, bok, rapport men även inslag i rikstäckande radio och TV samt poddar. Beredningsgruppen förhåller sig även till publikationer i sociala medier.


Priset ses av Stiftelsen SKAPA som ett stipendium dvs skattefritt utan krav på motprestation.

Ansökningsformuläret
Innehållet i ansökan med länkar till bilagor ligger till grund för bedömningen, inte hänvisningar till annat.

För att dina dokument ska kunna delas med SKAPA måste du skapa en länk till dokumentet. Det kan göras på flera sätt. Ett är via Google Drive se: Här hittar du information hur du skapar en länk.

För att ansökan ska ses som komplett ska samtliga uppgifter i formuläret vara besvarade.

Ansökningar som inte kan bedömas kommer inte att beaktas.

Insända handlingar som inte redan är offentliga behandlas konfidentiellt.

Fyll i ansökan
Titta först igenom hela formuläret och se till att du har all information du behöver. Det går inte att spara och sedan fortsätta att fylla i.

När du lämnar en ansökan till SKAPA godkänner du samtidigt behandlingen av dina personuppgifter. Här kan du läsa vår fullständiga information om hur vi enligt GDPR behandlar personuppgifter.

Vi kommer också att göra en UC dvs kontroll av att du inte har skatteskulder mm.

Komplettering av ansökan kan inte göras när den skickats in.

 

Bekräftelse
Du får på skärmen upp en bekräftelse på att din ansökan har skickats in.

Du får dessutom ett mejl med en bekräftelse på din ansökan där det framgår vad du fyllt i samt vilka bilagor du skickat in. Om du inte får något mejl ska du höra av dig till SKAPAs projektledare Bo Hallgren, projektledare@skapapriset.se  eller 070-665 04 83.