Ansökan för SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer 2020

Det är stängt för 2020 års ansökan nu!

Ansökningarna kommer nu först att behandlas länsvis där länsvinnare utses och länsprisutdelning hålls på lämpligt sätt nu i corona-tider.

SKAPA-priset är på 550 000 som kan delas på högst tre vinnare.
SKAPA-talang för unga innovatörer är på 250 000 kr som kan delas på högst tre vinnare.

Dessutom får alla länsvinnare 10 000 och lokala prispengar kan tillkomma.

Urvalsprocess i två steg
Först väljer en länsjury, som sätts samman av den länsjuryansvariga i länet, en kandidat till vardera SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Länsjuryn består av personer från regionala organisationer såsom länsstyrelaser, Almi-Företagspartner, Science Parks, lokala uppfinnarföreningar och andra organisationer som arbetar med innovationer/uppfinningar i länet.

Ansökan prövas först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot SKAPA-talang för unga innovatörer.

I nästa steg tar den nationella juryn, som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA, fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster. Även här prövas ansökan först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot kriterierna för SKAPA-talang för unga innovatörer. Den nationella juryns beslut förbereds av en beredningsgrupp.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten.