SKAPAs ordförande uppmanar dig att söka SKAPA-priser

25 februari 2021

Minoo Akhtarzand SKAPAs ordföande och landshövding i Västmanlands län har i en artikel skrivit om hur viktiga uppfinningar/innovationer är för utvecklingen i landet. Läs artikeln.