Sponsorer

Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, AJM,

har haft ett långt och omfattande ekonomiskt engagemang i Stiftelsen SKAPA. AJM tillkom år 2001 och hade utdelningsbara pengar från år 2004. Enligt AJMs stadgar kan medel anslås i form av stipendier till person/er för uppfinning/ar i tidigt skede. AJM har begränsad möjlighet att utlysa och själv bedöma och välja ut stipendiater från sökanden. Stiftelsen har därför valt att anslå pengar till annan stiftelse eller institution som erbjuder uppfinnarstipendier och har en organisation och kunnande för att välja ut lämpliga stipendiater. Stiftelsen har funnit att Stiftelsen SKAPA kan göra detta genom sitt samarbete med lokala och regionala aktörer. Det är dessutom viktigt att urvalet är i överensstämmelse med kriterierna i AJMs stadgar, där det betonas att stipendierna ska avse uppfinningar i tidigt skede.

AJM har sedan 2005 lämnat ekonomiskt bidrag till SKAPA om varierande från 10 000 kr till 20 000 kr till var och en av länspristagarna i SKAPA. För närvarande är bidraget 10 000 kr, dvs totalt 240 000 kr och stiftelsen bidrar också med 750 000 kr till de nationella priserna SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer, Stiftelsen har meddelat att den vill vara långsiktig samarbetspartner med SKAPA på den ekonomiska nivån.

Om Agne Johansson

Agne Johansson är lantbrukarson från Småland. Vid 23 års ålder lämnade han fädernegården med sexårig folkskola. Efter att ha arbetat med de krävande – men samtidigt mångsidiga – sysslor som jordbruket innebär, ville han pröva sina krafter på nya spännande områden. Efter 2 1/2 års studier till ingenjör följde fem lärorika anställningar i större svenska företag. Under denna tid som anställd ägnade han sig i stor utsträckning åt kompletterande fritidsstudier. Det gällde i första hand språkstudier i tyska och engelska för att avslutas med högre företagsekonomisk examen på Herrmods. Han var från början inriktad på försäljning och marknadsföring, så småningom företagsledning.

Målet var emellertid att bli egen företagare. Nu när han hunnit acklimatisera sig i en helt annan miljö och vunnit tillräckligt med värdefulla erfarenheter och kunskaper var tiden mogen. Akustikprodukter AB startades 1967 och detta företag ledde och utvecklade han framgångsrikt i 25 år till dess han pensionerade sig vid 69 års ålder.

En del av det kapital Agne Johansson byggde upp i sin verksamhet, har han välvilligt donerat till förmån för Sveriges uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Kapitalet har placerats i Stiftelsen AJM och avkastningen delas ut huvudsakligen som stipendier. Stiftelsens kapital uppgår för närvarande till drygt 42 miljoner kronor och avkastar ett utdelningsbart belopp om cirka en miljon kronor årligen. 

Agne Johansson arbetade själv aktivt och med stor entusiasm i stiftelsen in i det sista. Agne Johansson avled den 15 mars 2019.