STYRELSEN

Styrelsen för Stiftelsen SKAPA

Styrelsens ordförande: Landshövding Minoo Akhtarzand

Ledamöter:
Maroun Aoun, ALMI Företagspartner AB, Moderbolaget
Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond        
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Jan-Erik Nowacki , Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond
Peter Strömbäck, GD Patent- och registreringsverket