STYRELSEN

Styrelsen för Stiftelsen SKAPA

Styrelsens ordförande: Landshövding Minoo Akhtarzand

Ledamöter:
Maroun Aroun, ALMI Företagspartner AB
Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond        
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Jan-Erik Nowacki , Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
Göran Lundwall, VD Almi Företagspartner, Moderbolaget
Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond
Peter Strömbäck, GD Patent- och registreringsverket