STYRELSEN

Styrelsen för Stiftelsen SKAPA

Styrelsens ordförande:Minoo Akhtarzand

Ledamöter:
Maroun Aoun, ALMI Företagspartner AB, Moderbolaget
Lars Filipsson, Agne Johanssons Minnesfond        
Björn Florman, Stockholmsmässan AB
Carlos Rodrigues, Svenska Uppfinnareföreningens ordförande
Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond
Peter Strömbäck, GD Patent- och registreringsverket