Bilder från SKAPA Innovationsgala 2016

Bilder från SKAPA Innovationsgala kan användas men du ska ange: Fotograf Elise Florman