Bilder från SKAPA Innovationsgala 2018

Bilder från SKAPA Innovationsgala kan användas men du ska ange: Fotograf Elise Florman