SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson
Agne Johansson

SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson är ett stipendium som initierats av Agne Johansson Minnesfond. Stipendiet syftar till att vidareutveckla och kommersialisera nyskapande produkt eller tjänst. Lösningarna ska tydligt bidra till en väldefinierad utmaning som har potential att skalas upp och spridas. De globala målen i Agenda 2030 ska beaktas och ska för produkten eller tjänsten tydligt definieras. Stipendiet kommer att delas ut till en av dem som tidigare, efter 2017, har vunnit SKAPAs länspris och/eller har vunnit Stockholms stads innovationsstipendium.

 Priset är nationellt och delades ut på SKAPA Innovationsmingel 2023 för första gången.

Video om SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson.

Agne Johansson

Agne Johansson

Agne Johansson är lantbrukarson från Småland. Vid 23 års ålder lämnade han fädernegården med sexårig folkskola. Efter att ha arbetat med de krävande – men samtidigt mångsidiga – sysslor som jordbruket innebär, ville han pröva sina krafter på nya spännande områden. Efter 2 1/2 års studier till ingenjör följde fem lärorika anställningar i större svenska företag. Under denna tid som anställd ägnade han sig i stor utsträckning åt kompletterande fritidsstudier. Det gällde i första hand språkstudier i tyska och engelska för att avslutas med högre företagsekonomisk examen på Herrmods. Han var från början inriktad på försäljning och marknadsföring, så småningom företagsledning.

Målet var emellertid att bli egen företagare. Nu när han hunnit acklimatisera sig i en helt annan miljö och vunnit tillräckligt med värdefulla erfarenheter och kunskaper var tiden mogen. Akustikprodukter AB startades 1967 och detta företag ledde och utvecklade han framgångsrikt i 25 år till dess han pensionerade sig vid 69 års ålder.

En del av det kapital Agne Johansson byggde upp i sin verksamhet, har han välvilligt donerat till förmån för Sveriges uppfinnare, innovatörer och entreprenörer. Kapitalet har placerats i Stiftelsen AJM och avkastningen delas ut huvudsakligen som stipendier. Stiftelsens kapital uppgår för närvarande till drygt 42 miljoner kronor och avkastar ett utdelningsbart belopp om cirka en miljon kronor årligen. 

Agne Johansson arbetade själv aktivt och med stor entusiasm i stiftelsen in i det sista. Agne Johansson avled den 15 mars 2019.