SKAPA-accelerationsstipendium till
minne av Margareta Andersson
Margareta Andersson

SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson är ett stipendium som initierats av Agne Johansson Minnesfond. Stipendiet syftar till att stödja kvinnliga innovatörer som har ett projekt (en tjänst eller en produkt) som nyligen kommit ut på marknaden och som behöver stöd för att växla upp sin affär genom utveckling och kommersialisering av nyskapande produkt eller tjänst. Lösningarna ska tydligt bidra till en väldefinierad utmaning som har potential att skalas upp och spridas. De globala målen i Agenda 2030 ska beaktas och ska för produkten eller tjänsten tydligt definieras.

Priset är nationellt och delades ut på SKAPA Innovationsmingel 2023 för första gången.

Video om SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Margareta Andersson.

Margareta Andersson

Margareta Andersson

Margareta Andersson 1946-2005, byggde upp den regionala uppfinnarrådgivningen under sin anställning i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Verksamheten startade med några ideellt arbetande rådgivare, men byggdes ut till att omfatta en eller fler kontrakterade rådgivare i varje län eller region i hela Sverige. Margareta övergick till att själv vara uppfinnarrådgivare från år 1989 i det egna bolaget MASH Uppfinnarpartner AB. Numera återfinns denna rådgivning i regi av Almi och genomförs under begreppet innovationsrådgivning.

 Margaretas motto var: ”Alla idéer och alla uppfinnare måste få sin chans