SKAPA förebild - till minne av Leffe Smith

Även i år delar vi ut SKAPA-förebild, ett pris som delas ut till minne av utvecklaren Leffe Smith. Priset tilldelas en person vars insats varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång, men som inte är entreprenören. En person vars driv, kunskap och prestigelösa arbetsmoral varit essentiell för projektets framgång. Syftet är att prisa hjältarna bakom kulissen. Personer utan vars outtröttliga engagemang och driv i en utvecklingsprocess inte hade varit möjlig.
Ansökan för 2021 är nu stängd.  

Video om SKAPA Förebild till minne av Leffe Smith.

Vem var Leffe? 

Leffe Smith föddes 1961 och växte upp i Uppsala. Talang och intresse fick honom att välja teknikutbildning i Umeå för att sedan fortsätta till civilingenjörs- och doktorsexamen vid Uppsala Universitet.

Leffes forskning som doktorand handlade om mikrostrukturteknik, att utveckla avancerade komponenter i mikroformat. Redan på ett tidigt stadium var han djupt engagerad i teknikutvecklingen mellan Radi Medical Systems och halvledarlaboratoriet på Teknikum. Hans avhandling var kreativ i valet av frågeställningar och angreppssätt.

"Han uppfann bland annat optokopplare med mikrospeglar för optiska fibrer, sprutmunstycken, ventiler, och rörliga leder för mikrorobotar "

Förutom avgörande insatser mot förverkligande av visionen för Radi Medical Systems – att rädda liv genom säkrare diagnos och behandling av kranskärlssjukdom.

Som anställd på Radi Medical Systems tog Leffe ett stort ansvar för utvecklingen av produkten Pressure Guide som långt senare skulle bli en stor industriell framgång. De nålstunna små trycksensorerna räddar tusentals liv varje år över hela världen. Men vägen dit var lång. Leffe blomstrade som teknisk problemlösare och bidrog starkt till företagets patent. Han utvecklade ett säkerhetstänkande som slog rot i företaget. Leffes kompetens och engagemang sträckte sig hela vägen från atomär nivå för att säkerställa hermetisk försegling av sensor-chippet och ut till sensorns kliniska användning och nyttiggörande. 

2009 startade Leffe företaget 4C Innovations AB och vidgade rollen som innovatör, teknikpartner, problemlösare och stöd åt unga forskare och ingenjörer. Som partner till Hök Instrument, Autoliv och Senseair tog Leffe aktiv del i en annan vision – att rädda liv genom att säkra nyktra fordonsförare. Även här gjorde Leffe avgörande insatser i utvecklingen av nya alkoholmätare och inte minst testmetodik för att säkerställa korrekt mätfunktion i alla väder.

"Leffe var en mycket omtänksam och vänfast person som alltid spred värme och glädje omkring sig."

Han tog sig alltid tid till att lyssna och komma med förslag. Ett handslag – eller ännu hellre en björnkram – var allt som behövdes som kvitto på en överenskommelse.  Han var uppfinnare och fritänkare som verkade med sund realism, envishet, ansvarstagande, kreativitet under mottot ”här och nu”. Men hösten 2013 drabbades han av en obotlig sjukdom och avled kort därefter.

Vi som hade förmånen att ingå i Leffes krets vill hedra hans minne med att instifta ett pris som årligen ska delas ut till personer som bär med sig och utvecklar det engagemang som Leffe personifierade, de ”osynliga” innovatörerna som får saker att hända.