SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus är ett pris som initierats av Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet (Romanusfonden).

Stiftelsen Skapa delar ut SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus till den person/er som bäst fört fram uppfinnandets betingelser i media under de senaste åren och därigenom medverkat till att föra fram insiktsfull kunskap inom samhälle och politik. Det yttersta syftet är att stimulera samhället att främja sådana åtgärder som stimulerar uppfinnarverksamhet som ett led i den teknisk-industriella utvecklingen.

Priset riktar sig till journalister, författare, forskare och engagerade personer (eldsjälar) som självständigt har valt att beskriva omständigheter som påverkar uppfinnare och deras förutsättningar att lyckas samt att driva dessa frågor genom publicering med syftet att öka och sprida kunskapen i samhället samt därigenom skapa utveckling, utmaning eller debatt.

Priset som är på 100 000 kr är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsmingel 2024 för första gången.

Harald Romanus

Harald Romanus (1904 - 1996) var en av förgrundsgestalterna för svensk innovation. Hans hjärtefråga var att stödja uppfinnare och främja deras villkor.

Harald Romanus kom att spela en framträdande roll i uppbyggnaden av ett internationellt samarbete med organisationer och institutioner i andra länder som arbetade med uppfinnings- och uppfinnarfrågor.

Harald Romanus var själv uppfinnare. Hans flyglarmsystem kunde installeras i Stockholm vid tiden för andra världskriget. Tillsammans med kusinen och sedermera Nobelpristagaren i fysik Hannes Alfvén utvecklade han Trocotron-röret 1945, en komponent som var en viktig del i utvecklingen av de tidiga datorerna.

När andra världskriget utbröt inrättade riksdagen 1940 Statens Uppfinnarnämnd för att hjälpa fram uppfinningar av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen, och Harald Romanus blev utsedd att som kanslichef att leda nämndens verksamhet. I denna befattning kvarstod han fram till 1947.

Därefter blev han chef för det nybildade Svenska Uppfinnarkontoret, och han var dess ende chef från starten 1947 och tjugo år framåt. 1968 bildades STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling) genom hopslagning av fem organisationer, däribland Svenska Uppfinnarkontoret. Harald Romanus följde med och blev chef för den verksamhet inom STU som gav stöd och råd till uppfinnare.

Efter Haralds pensionering och i samband med hustrun Ainas död (1987) manifesterades deras djupa intresse för uppfinnarfrågor genom att 1987 skapa Stiftelsen för Främjande av Uppfinnarverksamhet (även kallad Romanusfonden) och till stiftelsen donera ett stiftelsekapital på 1,5 miljoner kr. Harald Romanus dog 1996, 92 år gammal.