Tidigare vinnare

"Inget annat pris i Sverige kan mäta sig med SKAPA priset beträffande bidrag och engagemang från hela Sverige. Pristagarna har under senare år kommit från vitt skilda branscher och från olika håll i landet."