SKAPA Stipendier 2014

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-stipendierna.

Nu har ansökningstiden gått ut och de regionala vinnarna håller på att utses.

Den första länsprisutdelningen hölls den 10 maj i Karlshamn i samband med Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte och efter denna första prisutdelning vidtar nu successivt prisutdelningar i varje län.

2014 års länspriser för Blekinge län delades ut av landshövdingen Berit Andnor-Bylund på Kreativum i Karlshamn.

Länsvinnare i Blekinge av SKAPA Utvecklingsstipendium blev Tomas Sareklint och länsvinnare av SKAPA Framtidens Innovatör, avsett för personer under 30 år, blev Märta Nelson och Arvid Johansson.

Vardera priset är på 15 000 kr som Almi Blekinge bidragit med. Länsvinnarna deltar sedan på den nationella finalen i Stockholm den 2 oktober där de får 10 000 kr resp. 5 000 kr och chansen att vinna upp till en halv miljon kronor.

SKAPA Utvecklingsstipendium

SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella stipendiet på 500 000 kronor som får fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.

Stipendiets huvudsyfte
Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.

SKAPA Framtidens Innovatör

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör.

– Det finns oerhört många engagerade innovatörer i Sverige, men medelåldern på dem som förverkligar sina idéer är ofta ganska hög. Genom utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör vill vi rikta oss särskilt till alla under 30 år, säger Mats Olsson, ordförande i SKAPA. Medelåldern bland länsfinalisterna under förra året var 37 år, 42 % var under 30 år. Den yngsta länsfinalisten var 18 år.

Syftet med SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1984 och 1995 har nu chansen att vara med och tävla om 150 000 kronor (tre nationella vinnare får 75 000, 50 000 respektive 25 000 kronor) de 24 länsfinalisterna får vardera 5 000 kronor samt diplom. VINNOVA står bakom SKAPA Framtidens Innovatör.

Ansökningarna till SKAPA Utvecklingsstipendium och SKAPA Framtidens Innovatör hanteras gemensamt

Stor prisutdelning i oktober

Den 2 oktober 2014 presenteras länsvinnarna i en ärofylld prisutdelning av en celeber prisutdelare på mässan ”Eget Företag” i Stockholm. Där kommer länsvinnarna också att få chansen att göra en kort, publik, presentation (pitch) av sitt projekt som de då får bedömt av en kvalificerad panel.

De nationella vinnarna får sina pris under en stor Innovationsgala på Nalen senare på kvällen.

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com

Stiftelsen Skapa 2014