SKAPA Stipendier 2014

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-stipendierna.

2014 års SKAPA länsvinnare är utsedda

SKAPA Utvecklingsstipendium länsvinnare »
SKAPA Framtidens innovatör länsvinnarna »

I de flesta länen hålls en regional länsprisutdelning där landshövdingen, det regionala Almi Företagspartner och lokala uppfinnarföreningar deltar. Almi Företagspartner delar ut ett regionalt pris på 15 000 kr till alla länsvinnare.

Prisutdelning 2 oktober – lyssna på spännande presentationer

Den 2 oktober 2014 kl. 11 presenteras SKAPAs länsvinnare på mässan ”Eget Företag” på Stockholmsmässan i Stockholm. Prisutdelare är den kände uppfinnaren Håkan Lans.

Ett trettiotal länsvinnare kommer att göra korta presentationer av sina spännande idéer med början kl. 12. En ny presentation startar var 5:e  minut. De bedöms av panel bestående av: Peter Jörgensen, debattör, tidigare ordf. Svenska Uppfinnareföreningen, Beatrice Rosenqvist, småföretagsansvarig, SEB och Thomas Carlström, Investeringsansvarig på Industrifonden sedan 16 år samt ytterligare en person. Panelen kommer direkt att göra en återkoppling på presentationen dels avseende innehållet – hur bra de tycker att idén är, dels själva framförandet.

Den bästa presentation kommer att senare att belönas med 3 000 kr.

Moderator är Andreas Uhmeier, Almi Företagspartner.

Det görs på Innovationstorget på mässan ”Eget Företag”.
Hämta gratis entrébiljett till mässan här »

De nationella vinnarna presenteras under kvällen på en Innovationsgala på Nalen i Stockholm.

SKAPA Utvecklingsstipendium

SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella stipendiet på 500 000 kronor som får fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom.

Stipendiets huvudsyfte
Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.

SKAPA Framtidens Innovatör

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör.

– Det finns oerhört många engagerade innovatörer i Sverige, men medelåldern på dem som förverkligar sina idéer är ofta ganska hög. Genom utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör vill vi rikta oss särskilt till alla under 30 år, säger Mats Olsson, ordförande i SKAPA. Medelåldern bland länsfinalisterna under förra året var 37 år, 42 % var under 30 år. Den yngsta länsfinalisten var 18 år.

Syftet med SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1984 och 1995 har nu chansen att vara med och tävla om 150 000 kronor (tre nationella vinnare får 75 000, 50 000 respektive 25 000 kronor) de 24 länsfinalisterna får vardera 5 000 kronor samt diplom. VINNOVA står bakom SKAPA Framtidens Innovatör.

Ansökningarna till SKAPA Utvecklingsstipendium och SKAPA Framtidens Innovatör hanteras gemensamt

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com

Stiftelsen Skapa 2014