Testansökan för SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson 2023

Ansök senast 31/5 2023.

Du som är kvinna och har ett projekt (en tjänst eller en produkt) som just kommit ut på marknaden och som behöver stöd för att växla upp din affär kan söka stipendiet.
Lösningarna ska tydligt bidra till en väldefinierad utmaning som har potential att skalas upp och spridas. De globala målen i Agenda 2030 ska beaktas och ska för produkten eller tjänsten tydligt definieras.

 Stipendiesumman är 250 000 kronor    

Det ansökningsformulär som ligger här på webbsidan ska användas. Läs noga igenom dessa anvisningar innan du börjar fylla i formuläret.

Formuläret gäller för SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Margareta Andersson. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk ”*” och om du missat något märker du när du går till ”Skicka”.

Ansökan skickas av Stiftelsen SKAPA vidare till SKAPAs bedömningsgrupp för SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Margareta Andersson.

Hur går bedömningsprocessen till?

Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar till stipendiet.

Beslutsprocessen ser ut så här:

 • Ansökan görs via det ansökningsformulär som ligger här på webbsidan.
 • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en bedömningsgrupp
 • Bedömningsgruppen diskuterar gemensamt resultatet av de i gruppen individuellt utförda bedömningarna och lämnar några rangordnade förslag till stipendiat.
 • Stiftelsen SKAPAs nationella jury, som utgörs av styrelsen för stiftelsen, fattar beslut om vilken sökande som blir årets stipendiat.

 Vem som blir stipendiat meddelas på SKAPA Innovationsgala den 9 november på kvällen i Stockholm.

Sökande SKA kunna delta personligen vid prisutdelningen som hålls på Stadshuset i Stockholm den 9 november på kvällen.

Beslutet kan inte överklagas.

Urvalskriterier

 • Kvinna som nyss har satt sin produkt eller tjänst på marknaden och som behöver hjälp för att få projektet att växa.
 • Kvinna bosatt och verksam i Sverige sedan mer än 2 kalenderår (januari 2021 eller tidigare) och vara fyllda 18 år.
 •  Idén ska ej ha utvecklats i forskningssammanhang, dvs. stöd från det akademiknutna innovationsstödssystemet ska inte ha erhållits.
 • Ansökan kan gälla både Tjänst och Produkt.
 • Tjänst/produkt ska vara såld till åtminstone en första betalande kund (nått marknaden)
 • Sökande ska vara ägare och utvecklare till idén-tjänsten-produkten    
 • Sökande ska vara ägare till minst 50 % av bolaget
 • Stipendiet skall användas till marknadsinsatser dvs. öka försäljning genom tex säljaktiviteter som att tex ställa ut på mässa, säljmaterial, marknadsföringsinsats, kompetensutveckling, personal
 • Tidsaspekt för genomförandet är 18 månader från då stipendiet har erhållits, viktigt och positivt att insatserna sker i närtid för maximal nytta.
 • Tobak, alkohol eller försvarsorienterade tjänster/produkter kan inte premieras med detta stipendium
 • Återrapportering av använda medel ska ske senast 30 juni 2025. Rapporten sänds per mejl till projektledare@skapapriset.se. 

 Bedömningskriterier

 • Innovationshöjd
 • Konkurrenssituation
 • Potential att skapa nytta med de nya lösningar som innovationen utgör.
 • Potential att skala upp och sprida lösningarna nationellt och internationellt och därmed skapa vidare nytta och effektivitet
 • Behovet av kapital för uppskalning
 • Hur lång tid behövs för uppskalning inom Sverige
 • Samhällsnytta
 • Projekt som finansieras med detta stipendium ska – inom ramen för stipendiets prioriteringar – även bidra till att nå de nationella och globala hållbarhetsmålen som finns formulerade i Agenda 2030. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/

 Ev. vinst betalas ut till sökandens företag där idén har utvecklats, ska vidareutvecklas, tillverkas, marknadsföras eller försäljas och som ska anges av sökanden i ansökan. Angivet företag blir mottagare av vinnarens pengar men det är ett individuellt pris (stipendium) till den person som har gjort den mest förtjänstfulla insatsen.
Priset ses av Stiftelsen SKAPA som ett stipendium dvs skattefritt utan krav på motprestation.
Den som söker ska äga minst 50 % av företaget.

Ansökningar som inte kan bedömas kommer inte att beaktas.

Ansökningsformuläret
Innehållet i ansökan med bilagor ligger till grund för bedömningar, inte hänvisningar till annat. För att ansökan ska ses som komplett ska samtliga uppgifter i formuläret vara besvarade samt innehålla en obligatorisk bilaga (CV) och ytterligare en bilaga om rapport på Nyhetsgranskning finns.

Insända handlingar behandlas konfidentiellt.

Stiftelsen SKAPA förbehåller sig rätten att publicera en kort beskrivning av idén samt namn och adress på sökande efter 1 augusti 2023 varför sökande ombeds ta hänsyn till detta vid skrivandet.

Fyll i ansökan
Titta först igenom hela formuläret och se till att du har all information du behöver. Det går inte att spara och sedan fortsätta att fylla i.

Du ska skicka in en pitch.
En pitch kan underlätta förståelsen av din idé som komplettering till din ansökan. Tänk därför särskilt på att betona vilket problem din idé löser och framför allt hur du löst problemet och hur du vill öka din försäljning.

En pitch är en kort presentation av din produkt eller tjänst med syfte att övertyga mottagaren om någonting. Den används ofta av personer som snabbt vill informera potentiella kunder, investerare, partners och team-medlemmar om sitt företag eller erbjudande.

Du ska ange en länk till en videofilm (tagen t.ex. med din smartphone), på max 60 sekunder, och endast en person får synas i videon. Endast länk från Youtube eller Vimeo är tillåtet. Musik och animationer får inte adderas till videon (dvs exempelvis ingen Powerpoint) och det är inte heller tillåtet att redigera/klippa filmen, den ska vara inspelad i ett svep.  Använd gärna din produkt/prototyp/skiss eller annan rekvisita, men tänk på att inte låta dem stjäla uppmärksamheten från dig och skapa ett rörigt intryck.

Vill du inte att din video ska vara sökbar på Youtube så behöver du göra den olistad. Det innebär att endast de personer som har länken till videon kan se videon.

Instruktioner om hur du gör din video olistad på Youtube hittar du här.

När du lämnar en ansökan till SKAPA godkänner du samtidigt behandlingen av dina personuppgifter. Här kan du läsa vår fullständiga information om hur vi enligt GDPR behandlar personuppgifter: https://www.stiftelsenskapa.se/om-oss/gdpr   

Vi kommer också att göra en UC dvs kontroll av att du inte har skatteskulder mm.

I slutet av ansökan ska man bifoga bilagor dels CV för sökanden dels en nyhets- granskningsrapport om en nyhetsgranskning har gjorts.

Komplettering av ansökan kan inte göras när den skickats in.

Bekräftelse
Du får på skärmen upp en bekräftelse på att din ansökan har skickats in.

Du får dessutom ett mejl med en bekräftelse på din ansökan där det framgår vad du fyllt i samt vilka bilagor du skickat in. Om du inte får något mejl ska du höra av dig till SKAPAs projektledare Bo Hallgren, projektledare@skapapriset.se eller 070-665 04 83.

Ansökan för SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson

Du som är kvinna och har ett projekt (en tjänst eller en produkt) som just kommit ut på marknaden och som behöver stöd för att växla upp din affär.

Har du immaterialrättsligt skydd fyll i det på nedanstående punkt.

Dokumenten ska göras tillgängliga via länkar (se anvisningar)