Sveriges största innovationspris 

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. Stiftelsen Skapa har en stark ambition att fortsätta utveckla detta unika innovationspris och ytterligare öka prestigen runt detta pris. Vi tror, inte minst i dagens konjunkturläge, att det är viktigt att Sverige värnar om landets innovatörer/uppfinnare och belönar de personer som kommer att utveckla nästa generations stora innovationer. Det är detta vi vill bidra till genom utdelandet av SKAPA-priset.