Nyheter

 

Nu har vi stängt ansökningarna

Nu har vi stängt ansökningarna för SKAPA-priset, SKAPA-talang för unga innovatörer och de två accelerationsstipendierna.

Det går fortfarande att nominera till SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus senast 1 augusti och till SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith senast 15/9.

 

****************

Nu har du möjlighet att delta i årets SKAPA tävling och vinna 500 000 kr för att förverkliga dina innovativa idéer. Du ska då skynda dig, eftersom det bara är två veckor kvar att söka SKAPA-priserna till 2024 års bästa uppfinnare och innovatörer

Sök senast 31/5.

Över 1,5 miljoner kronor delas ut till de bästa innovatörer och uppfinnare.

– Sverige har genom åren hållit sig i framkant när det gäller innovation. Stiftelsen SKAPA vill genom att premiera, lyfta fram och belöna nya uppfinningar och innovationer skapa en bättre värld och samtidigt bidra till att Sverige ligger i framkant och är ett av de mest innovativa länderna i världen säger f.d. landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Stiftelsen SKAPA uppmanar idérika människor att tävla om SKAPA-priset. Förutom huvudpriset på 500 000 kronor delar SKAPA ut priser till unga, födda mellan 1994 och 2004, som tävlar om SKAPA-talang för unga innovatörer. Ansökan fylls i direkt på stiftelsens hemsida.

SKAPA delar även ut två nationella SKAPA Accelerationsstipendier, vardera på 250 000 kr, som stöd till vidareutveckling av vinnarnas idéer.

Stipendierna syftar till att stödja innovatörer som har ett projekt (en tjänst eller en produkt) som nyligen kommit ut på marknaden och som behöver stöd för att växla upp sin affär genom utveckling och kommersialisering av projektet. Lösningarna ska tydligt bidra till en väldefinierad utmaning som har potential att skalas upp och spridas. De globala målen i Agenda 2030 ska beaktas och ska för produkten eller tjänsten tydligt definieras.

SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson på 250 000 kr

kommer att delas ut till en av dem som tidigare, efter 20176, har vunnit SKAPAs länspris och/eller har vunnit Stockholms stads innovationsstipendium.

SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson på 250 000 kr är ett stipendium som syftar till att stödja kvinnliga innovatörer som har ett projekt (en tjänst eller en produkt) som nyligen kommit ut på marknaden och som behöver stöd för att växla upp sin affär genom utveckling och kommersialisering av projektet. Detta stipendium är öppet för alla kvinnor att söka.

Stiftelsen SKAPA har funnits sedan 1985 och delat priser i över 35 år.

Förra årets vinnare av SKAPA-priset var Björn Holmström från Västra Götalands län som har utvecklat WET NANO – som löser problemet med rent vatten för halvledarindustrin

Motiveringen till priset lyder:

Vatten är bra att använda för rengöring, och då ska vattnet vara renare än det som ska rengöras. Tänk er att man ska rengöra något som är väldigt litet och inte får ha någon smuts på sig alls, inte ens ett dammkorn ner på nanonivå. Då måste vattnet ”rengöras” innan det kan användas för att rengöra med. Detta är fallet när man ska tvätta kiselskivor i halvledarindustrin. Traditionellt används otroligt stora mängder vatten för denna tvättprocess. En halvledarfabrik gör av med miljontals kubikmeter vatten om året.

Enkelt att söka

Intresset för SKAPA priserna ökar för varje år och i år hoppas SKAPA på fler tävlande än någonsin. Det är enkelt att delta när allt sker digitalt. Ansökningsformulären ligger på stiftelsens hemsida,  www.stiftelsenskapa.se. Man kan söka själv eller nominera någon annan.

Unga lovande uppfinnare

Alla födda mellan 1994 och 2004 har också möjlighet att tävla om SKAPA-talang för unga innovatörer.

– Den unga generationen utgör vår framtid. Det är viktigt att uppmärksamma unga innovatörer i ett tidigt skedde för att öka deras intresse samt ge dem möjligheter till fortsatt engagemang och fokus kring större innovationsprojekt i framtiden. Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger f.d. landshövdingen Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Pristagare på länsnivå

Det första steget i urvalsprocessen sker på regional nivå, där en regional SKAPA-jury bestående av representanter från länsstyrelser, Science Parks, Almi Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra regionala aktörer utser länsvinnare. En länsvinnare för SKAPA-priset och en länsvinnare för SKAPA-talang för unga innovatörer utses. Länsvinnarna går sedan vidare för att delta i tävlingen på den nationella nivån och den nationella juryn som utser årets nationella pristagare.

I varje län hålls en länsprisutdelning med länets landshövding som prisutdelare.

Nationell bedömning och prisutdelning

Utdelning av priserna sker i år den 14 november 2024 på kvällen under SKAPA Innovationsmingel i Stockholm. Under minglet kommer bland annat att delas ut 500 000 kronor till årets vinnare av SKAPA-priset, 250 000 kr. i tre prisklasser till SKAPA-talang för unga innovatörer och 100 000 kr till SKAPA-förebild samt de två stipendierna på 250 000 kr SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson och SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson.

I år delar Stiftelsen Skapa för första gången ut ett nyinstiftat pris SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus. Priset, som är på 100 000 kronor, riktas mot journalister, författare, forskare och engagerade personer som i media medverkat till att föra fram insiktsfull kunskap om innovationer och uppfinningar på ett framgångsrikt sätt.

Mer information bland annat om tidigare års länsvinnare finns på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se.

SKAPA söker 2024 års bästa uppfinnare och innovatör m.fl.

2024 kommer SKAPA att dela ut över 1,5 miljoner kronor.

SKAPA delar ut priser/stipendier i olika kategorier

SKAPA-priset
SKAPA-talang för unga innovatörer
SKAPA-accelerationsstipendium till minne av Agne Johansson
SKAPA-accelerationsstipendium för kvinnor till minne av Margareta Andersson
SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith
Skapa Kommunikationspris till minne av Harald Romanus

Stiftelsen SKAPA instiftar ett nytt pris, SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus

Stiftelsen Skapa lanserar ett nytt pris SKAPA-kommunikationspris till minne av Harald Romanus. Priset riktas mot journalister, författare, forskare och engagerade personer som i media medverkat till att föra fram insiktsfull kunskap om innovationer och uppfinningar på ett framgångsrikt sätt.

 Det yttersta syftet med priset är att stimulera samhälle och politik att främja åtgärder som stimulerar innovation-och uppfinnarverksamhet som ett led i den teknisk-industriella utvecklingen.

Skapa Kommunikationspris på 100 000 kronor kommer tillsammans med de övriga SKAPA-priserna att delas ut i november 2024 i samarbete med Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet, mer känd som Romanusfonden.

– Sveriges resa från att ha varit ett fattigt land till att bli ett av världens mest innovativa och rikaste länder i världen har bland annat möjliggjorts tacka vare innovationer, uppfinningar och entreprenörskap. Idag har vi mer än någonsin behov av att utveckla nya innovationer och uppfinningar, då det är just under svåra tider som behovet av innovationer och uppfinningar ökar och dessas betydelse blir mer uppenbart. Därför är det med stor glädje som Stiftelsen SKAPA nu inför det nya SKAPA-media priset i samverkan med Romanusfonden för att lyfta fram och uppmärksamma de i media som verkar för att synliggöra betydelsen av innovation och uppfinningar för samhällsutvecklingen, säger Minoo Akhtarzand ordförande Stiftelsen SKAPA. 

– Samarbetet med stiftelsen Skapa ger Romanusfonden en unik möjlighet  att i större utsträckning kunna lyfta fram och kommunicera information med syftet att stimulera regionala och nationella beslutsfattare att förbättra villkoren för uppfinnandet och uppfinnare i Sverige till gagn för den teknisk-industriella utvecklingen i landet. Stiftelsen Skapa och Romanusfonden har likartade ändamål och Romanusfonden ser mycket positivt på denna nya samverkan, säger Torbjörn Larsson, ordf Romanusfonden.

 Nomineringar kan göras på stiftelsenskapa.se  när nomineringsformuläret öppnas i mars.

Jul- och nyårshälsning från SKAPAs ordförande

2023 närmar sig sitt slut. För SKAPA blev det ett år, där bandet mellan SKAPA och dess samverkanspartner och finansiärer blev ännu starkare, vilket bland annat visar på våra finansiärers intresse och starka tro på SKAPAs verksamhet och framtid. 

Vi är också glada för att få Romanusfonden som en ny långsiktig samverkanspart från och med 2024. Det som särskilt utmärkte 2023 var det stora antalet mycket kvalificerade SKAPA pristagare samt Gala-minglet som blev mycket uppskattat av pristagarna och gäster och  i närvaron av Talmannen, Andreas Norlén blev det troligen det bästa årliga prisutdelnings firandet hittills.

Jag vill därför framföra mitt varmaste tack till alla engagerade individer och organisationer inom SKAPA, för ert arbete under året och ert ovärderliga engagemang i SKAPAs utveckling. Utan den gemensamma drivkraften och engagemanget hade SKAPAs överlevnad och vidareutveckling inte varit möjligt. Jag vill också passa på att även tacka för det fina samarbetet under året. Stort tack också till alla SKAPA-prisvinnare. Det är er SKAPA är till för!

2024 kommer att bli ett år, där vi kommer att förbereda oss för nya utmaningar, samtidigt som det kommer att bli ett spännande år med många nya möjligheter till utveckling.

Med hopp om ett nytt och lyckat år, där vi tillsammans fortsätter med att, hand i hand driva arbetet med att premiera, lyfta fram och prisa Sveriges bästa innovatörer och uppfinnare önskar jag er alla sköna och avkopplande ledigheter tillsammans med era nära och kära.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Minoo Akhtarzand
Ordförande SKAPA

Årets vinnare 2023 av Sveriges största uppfinnarpris,

SKAPA Innovationsmingel 2023 hölls i Gyllene Salen i Stockholms Stadshus den 9 november 2023.

Prisutdelare var talmannen i Sveriges Riksdag Andreas Norlén och Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, "SKAPA-priset" på 500 00 kronor är Björn Holmström från Västra Götalands län för hans uppfinning "WET NANO - rent vatten för halvledarindustrin"..

Läs om vinnarna 2023 här ››