Stiftelsen SKAPA
Till minne av Alfred Nobel

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

 

Sveriges största innovationspris

SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 500 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. SKAPA-priset delades ut för 30:e gången år 2015.

Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer/uppfinnare för att de ska få möjlighet att utveckla sina idéer till kommersiella produkter och tjänster. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt och därmed skapa fler jobb.

Urvalsprocessen för att få fram SKAPA-vinnaren sker i två steg och är ett samarbete mellan Stiftelsen SKAPA och regionala aktörer som arbetar med innovationer/uppfinningar.

Steg ett i urvalsprocessen innebär en länsvis uttagning. Denna granskning görs av en regional jury som sätts samman av en länsansvarig för SKAPA-juryn i länet i samarbete med regionala organisationer, som arbetar med innovationer/uppfinningar såsom Almi Företagspartner, och lokala uppfinnareföreningar.  Den har till uppgift att välja ut en (i storstadsregionerna två)  finalist(er) från det egna länet.

En nationell jury, som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA, utser sedan i steg två årets vinnare av SKAPA-priset. Juryns uppgift är att bland länsförslagen ta fram den eller de innovatörer som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i landet när det gäller nyskapande och kreativitet inom det tekniska och industriella området eller tjänsteområdet.

Hela landets pris

Pristagarna har under senare år kommit från vitt skilda branscher och från olika håll i landet. SKAPA-priset är i särklass Sveriges mest spridda innovationspris, vilket gör att vinnaren med gott samvete kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Inget annat pris i Sverige kan mäta sig med Skapa-priset beträffande bidrag och engagemang från hela Sverige. I alla län hålls länsprisutdelningar för länsvinnarna oftast i samarbete med landshövdingarna. Inget annat pris ger så många innovatörer/uppfinnare chansen att bli uppmärksammade lokalt, regionalt och nationellt. Det är detta som gör SKAPA-priset till landets mest spridda och uppmärksammade innovationspris.

Uppmärksamhet

Media lyfter ofta fram de regionala vinnarna och de regionala dagstidningarna hoppas att just deras finalist ska ta hem priset. Mängden pressklipp bekräftar att det här är ett mycket uppmärksammat och viktigt innovationspris. För att ytterligare rikta uppmärksamhet på Sveriges innovatörer delas SKAPA-priset ut varje år i november på en Innovationsgala i Stockholm.

SKAPA-prisets utveckling

Stiftelsen Skapa har en stark ambition att fortsätta utveckla detta unika innovationspris och ytterligare öka prestigen runt detta pris. Vi tror, inte minst i dagens konjunkturläge, att det är viktigt att Sverige värnar om landets innovatörer/uppfinnare och belönar de personer som kommer att utveckla nästa generations stora innovationer. Det är detta vi vill bidra till genom utdelandet av SKAPA-priset.