SKAPA 2019

 

SKAPA Innovationsgala 2019 hölls på Moderna Muséet i Stocholm

Prisutdelare var Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Nästan alla SKAPA länsvinnare med medföljande och medsökande deltog tillsammans med andra intressenter från länsstyrelser, Almi, Science Parks och uppfinnarkretsar i galan med en hållbar vegetarisk måltid.

Under eftermiddagen presenterade ett trettiotal av länsvinnarna korta pitchar med publik och en bedömningspanel.

- Sverige är ett av världens mest framstående länder när det gäller innovation, uppfinning, forskning och utveckling. SKAPA stiftelsen prisar årligen Sveriges bästa innovatörer och uppfinnare för att bättra förutsättningarna för fler att kunna förverkliga sina drömmar och skapa ännu fler innovationer till nytta för samhället. 2019 års pristagare visar på stor innovationsanda och att svensk cancerforskning ligger i världsklass, säger Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand.

Överlevnad vid cancersjukdomar har blivit allt bättre även om denna sjukdom ännu inte är helt besegrad. Man vet att vissa cancerpatienter kan få återfall. En tidig upptäckt kan öka sannolikheten för överlevnad och dessutom spara resurser för samhället.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, "SKAPA-priset" på 500 00 kronor är innovatören Francesco Gatto från Stockholms län för hans uppfinning Elypta som är ett diagnostiskt kit för att upptäcka återfall i cancer.

Vidare utdelades ett hedersomnämnande till:

Robert Falck från Västra Götalands län för "Einride", ett autonomt, elektriskt transportsystem. En transportlösning som bygger på självkörande, elektriska lastbilar.


Stiftelsen SKAPA delade också ut ”SKAPA-talang för unga innovatörer”.

Isabella Palmgren, Nicolas Maxant och Emil Vestman från Västra Götalands län fick förstapriset på 125 000 kr för "Mimbox" som är ett system för återvinning av tvättvattnet och energin från tvättmaskiner samt rening av vattnet..

Isak Werme och Martin Werme från Uppsala län fick andrapriset på 75 000 kr för "DryWeld" - Svetsa rör trots rinnande vatten.

Karolina Malmlöv från Jönköpings län fick tredjepriset på 50 000 kr för "Sellamigo" - Ett globalt system för att förhindra stölder av hästsadlar


För första gången delades även pris ut i kategorin "SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith" på 100 000 kr som gick till Gunnar Troili, från företaget Tobii med motiveringen:
Gunnar har varit instrumental i Tobiis framgång och i framtagandet av Tobiis produkter. Gunnar har dock sällan eller aldrig fått allmänhetens uppmärksamhet. Han är en utmärkt representant för de personer som varit avgörande för att ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören.

Se John Elvesjö (Vice VD, Tobii) tack och gratulationer

2019 års SKAPA länsvinnare
I nästan alla län har en länsprisutdelning hållits där landshövdingen delat ut priserna och länsvinnarna, den länsadministrationsansvariga, det regionala Almi Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra deltagit. Agne Johanssons Minnesfond delade ut 10 000 kr till alla länsvinnare av SKAPA-priset och Siftelsen SKAPA delade ut 10 000 kr till alla länsvinbnare av SKAPA-talang för unga innovatörer.

Länsvinnarna 2019 för SKAPA-priset hittar du här.
Länsvinnarna 2019 för SKAPA-priset för unga innovatörer hittar du här. 

På eftermiddagen 14 november fick vi lyssna på spännande presentationer på Moderna Museet i Stockholm.

Ett styvt trettiotal länsvinnare gjorde korta presentationer, 2 minuter, av sina spännande idéer. De bedömdes av panel bestående av: Sara Ek, Stockholmsmässan och Emil Berlin, Hello Studio. Panelen gav direkt en återkoppling på presentationen dels avseende innehållet - hur bra de tyckte att idén är, dels själva framförandet.

Moderator var Björn Florman, Stockholmsmässan.

Den bästa presentationen hölls av Felicia Bindekrans från Östergötlands län som belönades med 3 000 under Innovationsgalan på kvällen. Han  fick också köra sin pitch för de cirka 160 galadeltagarna.

Agne Johanssons Minnesfond delade också ut priser till tre av Svenska Uppfinnareföreningens medlemsföreningar som deltagit i SKAPAs juryarbete i tre län enligt följande kriterier: Störst relativ ökning av antalet ansökningar, någon av de nationella vinnarna kommer från länet och förra årets länsvinnare har lyckats kommersiellt.
Vinnare 2019 var:
LIST Västra Mälardalen som fick 25 000 kr
Uppsala Idé- och Uppfinnarförening som fick 15 000 kr
Oppinova som fick 10 000 kr.

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83,