Sveriges största innovationspris

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

OBS! Ansökan till 2020 års priser öppnar i skiftet jan/feb


Våra priser:

Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 kronor, sedan nationellt. 

 

500 000 kronor
Delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset har delats ut varje år sedan 1986 och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer.

Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 kronor, sedan nationellt.

Priset är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsgala den 14 november 2019.

 

Vi arbetar med Stiftelsen SKAPA